Småskaliga provningar stödjer produktutveckling tidigt i processen

Simulering och småskaliga brandprovningar

Förundersökning och undersökning av brända föremål

Brandprovning; Brandprovning av fasad


Brandutredningar med DBI

Med en brandutredning från DBI får man tillförlitlig och oberoende dokumentation om var branden har uppstått och varför. Det innebär det bästa beslutsunderlaget i samband med kravärenden.

Vid en brandutredning kommer en brandutredare från DBI till en brandplats med två uppdrag: Att identifiera exakt var branden startade samt vad det var som orsakade branden. Med denna målsättning utför DBI undersökningar av byggnader (både bostäder och företag), fartyg och fordon – däribland bilar, bussar, lastbilar och lantbruksmaskiner – och undersöker om det t.ex. handlar om en olycka, ovarsamhet, produktionsfel, felaktig installation eller om branden möjligtvis varit anlagd.

Läs mer om brandutredning

Brandprovning och produktutveckling – välj DBI och nå ut snabbare på marknaden

DBI är ett av Europas mest moderna institut för brandprovning och säkerhet. Vi hjälper våra kunder att snabbt och kostnadseffektivt nå ut på marknaden med nya produkter för byggbranschen och den maritima sektorn.

Vi är ett högteknologiskt forskningscenter med flera ackrediterade brandlaboratorier, där vi genomför nästan alla typer av brandprovningar av material, komponenter och konstruktioner. På så sätt kan vi erbjuda säkerhet, trygghet och bra kvalitet.

Läs mer om brandprovning

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn