Brandprovning och produktutveckling – välj DBI och nå ut snabbare på marknaden

DBI är ett av Europas mest moderna institut för brandprovning och säkerhet. Vi hjälper våra kunder att snabbt och kostnadseffektivt nå ut på marknaden med nya produkter för byggbranschen och den maritima sektorn.

Vi är ett högteknologiskt forskningscenter med flera ackrediterade brandlaboratorier, där vi genomför nästan alla typer av brandprovningar av material, komponenter och konstruktioner. På så sätt kan vi erbjuda säkerhet, trygghet och bra kvalitet.

Key Account-teamet fokuserar på dina behov

Vi arbetar med ett Key Account-team som säkerställer att du som kund erbjuds bästa tänkbara samarbetspartner och en snabb och effektiv process när du ska marknadsföra och sälja dina produkter internationellt. Vi anpassar vårt team efter dina behov och prioriterar personlig dialog. För oss är det viktigt att du alltid har tillgång till våra erfarna ingenjörer och tekniska experter.

Nå ut snabbare och billigare på marknaden

Med DBI som partner kan du förkorta testprocessen väsentligt och därmed också den totala utvecklingstiden för dina produkter. Detta uppnås dels genom effektiva tester och rapporter, dels tack vare tillgången till specialutvecklade verktyg som dataanalys, småskaliga tester, modellering och simulering, vilka samtliga bidrar till att förkorta produktutvecklingsfasen.

Våra metoder ger dig mer kunskap om dina produkter och ökar chansen att klara ett klassificeringstest. Dessutom minskar utvecklingskostnaderna samtidigt som produkten kan lanseras snabbare på marknaden.

Kontakt

Tala om för oss vad du behöver så kan vi hjälpa dig att nå ut på marknaden på ett säkert, snabbt och kostnadseffektivt sätt. Ring eller mejla till Christina Hald, International Sales Manager.

Kontakt

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn