Brandutredning

DBI erbjuder teknisk brandutredning av hög kvalitet, noggrann dokumentation och 100% objektivitet. Våra
brandexperter kan snabbt komma till brandplatsen för att säkra viktiga bevis eller spår som kan leda till att orsaken till branden snabbt kan fastläggas. Vi har tillgång till laboratorier och testanläggningar både i Norge och på vårt huvudkontor i Danmark, där några av Nordens ledande experter på brandorsaker och bränders spridningsförlopp arbetar.

Objektiv och oberoende undersökning av brandorsak

När en brand eller olycka som har inneburit en eldsvåda skall undersökas, är det viktigt att det resultat som framkommer upplevs som objektivt, oberoende och korrekt. Ingen skall kunna misstänka eller hävda att undersökningen inte är helt rättvisande eller utförd på ett sätt som gynnar en av parterna. Du skall kanske använda undersökningen i ett krav mot ett försäkringsbolag eller en producent - eller i ett ersättningsmål i en rättegång. Så är det extra viktigt att de dokument och de bevis du kan visa fram kommer från en erkänd aktör. Och det är vi med 100% säkerhet! Om DBI - varför du skall välja oss 

Dokumentation av brandorsak 

Vi går vetenskapligt till väga när vi skall undersöka en brands uppkomst och utvecklingsförlopp. Vi har bred erfarenhet och experter inom olika områden som tillsammans kan utvärdera och ofta skapa en rekonstruktion av en brands uppkomst och utveckling. Det kan finnas kemiska spår, tecken på elektriska fel eller materialfel. Vi letar efter och dokumenterar alla spår och utarbetar en brandrapport med vår värdering av brandens uppkomst och förlopp.

Försäkring och ansvar vid brand

Vid försäkringsärenden kan det vara stora summor som står på spel. Om du kan bevisa att branden t.ex startade på grund av en felaktigt utförd elinstallation kan ansvarsfrågan lösas snabbare och med större rättssäkerhet för dig. Vi hjälper ofta polisen i Danmark med brandutredningar och våra resultat har legat till grund för stora brotts- och försäkringsutredningar.

Hur fungerar en brandundersökning - och hur lång tid tar den?

En brandutredning eller brandundersökning startar med att du så snabbt som möjligt kontaktar oss. Försök att hålla platsen för branden så intakt som möjligt, börja inte städa upp eller kasta bort material som kan visa sig att vara viktiga för utredningen. Om vi bedömer att vi kan göra en inledande utredning online bokar vi snabbt in en tid med dig så vi genom en padda eller mobiltelefon kan göra en inledande bedömning av brandens orsak - ofta kan detta vara nog och sparar massor av tid och pengar. En komplett brandundersökning kan vara färdig på ett par dagar inklusive dokumentation - men kan också ta längre tid, om brandens orsaker har varit komplexa eller svårutredda. Fråga en av våra brandskyddskonsulter.

Se mer

KONTAKTA OSS DYGNET RUNT

DBI:s avdelning för brandutredningar finns tillgänglig på telefon dygnet runt via vårt Servicecenter:

Telefon: +45 20 10 90 30

E-post: sc@brandogsikring.dk

I akuta fall kör även våra brandutredare ut både kvällar och helger.

Ring oss

Med en brandutredning från DBI får man tillförlitlig och oberoende dokumentation om var branden har uppstått och varför. Det innebär det bästa beslutsunderlaget i samband med kravärenden.

Läs mer om brandutredning

DBI har en grupp erfarna brandutredare, som alltid kommer att göra en grundlig utredning för att hitta orsaken till branden.

Möt ditt team för brandutredare här

Baserat på information om en brand, kan DBI snabbt komma fram till om en vanlig brandutredning kommer att ge användbara svar. Därmed slösar man inte resurser på meningslösa undersökningar. Återkoppling via e-post eller telefon sker inom 24 timmar.

Läs mer om tidig utvärdering av brandorsak

Ofta är många spår förstörda eller har brunnit upp när en brandutredare kommer till brandplatsen, eftersom röjningen redan har påbörjats. Med en onlinebaserad brandutredning kan potentiella spår identifieras på förhand och därmed säkras tills en brandutredning blir utförd.

Läs mer om onlinebaserad brandutredning

DBI genomför undersökningar av föremål som misstänks ha orsakat en brand. En förundersökning garanterar att det endast läggs resurser på rätt föremål.

Läs mer om förundersökning och undersökning

Komplett dokumentation av en brandplats, enkel mätning, snabb återuppbyggnad och inga tveksamheter i eventuella tvister.

Läs mer om 3D-modeller av brandplatser

Vid en tvist kan det vara nödvändigt med en helt oberoende besiktning. Det kan utsedda besiktningsmän från DBI lösa.

Läs mer om besiktning

Kan soffan på brandplatsen brinna? Kan en hårfön orsaka brand i en gammal skorsten? Det undersöker DBIs brandutredare genom mindre försök på brandplatser och kontroller på laboratoriet.

Läs mer om försök och kontroller

Bli en bättre brandexpert och förbättra dina kunskaper i att utreda bränder med et brandorsakskurs eller kurs i brandteknisk utredning av bilbränder. Kurserna hålls bara 1,5 timmars körning från Köpenhamn.

Läs mer om kurs

Vill du höra mer? Kontakta oss eller ring

KONTAKTA OSS DYGNET RUNT

DBI:s avdelning för brandutredningar finns tillgänglig på telefon dygnet runt via vårt Servicecenter:

Telefon: +45 20 10 90 30

E-post: sc@brandogsikring.dk

I akuta fall kör även våra brandutredare ut både kvällar och helger.

Ring oss

DBI:s brandutredningsavdelning

Johan Rungberg Brandutredare
Rickard Vågerud Brandutredare
Kim Hansen Avdelningschef

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn