Maritima brandtest

Hos DBI har vi lång erfarenhet av brandteknisk test och korrekta brandtest av konstruktioner, komponenter och interiörer för fartyg, båtar, pråmar, färjor och kryssningsfartyg. Vi kan testa i princip alla material, konstruktioner och inredningsdetaljer som används i maritima miljöer och arbetssituationer inom exempelvis olje- eller gasindustrin, eller inom den maritima transportsektorn. Exempel på material vi testar: 

  • Skott
  • Fartygsdäck
  • Dörrar
  • Fönster och fartygsventiler
  • Isoleringsmaterial till maritim använding
  • Fartygspaneler
  • Inredning och möbler till exempelvis färjor och kryssningsfartyg

Maritima brandtest för säkerhet - och för att skydda värden och människor

Brandfarliga material och komponenter kan betyda farliga situationer, både ute till sjöss och när fartyget ligger i hamn. Vid en händelse eller incident som inkluderar brand eller explosion, kan det ställas krav från myndigheter eller försäkringsbolag om tidigare korrekt utförda brandtest under en utredning. Med ett maritimt brandtest från DBI har du den korrekta dokumentation du behöver vid en sådan situation.

Fullskaliga maritima brandtest med full dokumentation

Våra faciliteter och laboratorier har den utrustning som krävs för brandtest i enlighet med de senaste standarderna och gällande regler för området. DBI testar produkter och komponenter för fartyg enligt IMO2010FTP CODE.

DBI:s rapporter och brandtestresultat godkänns av klassificeringsföreningar och myndigheter över hela världen, inklusive USA:s kustbevakning US Navy Coast Guard.

Brand i batterier i maritima miljöer - projektet Blue Battery

Syftet med projektet Blue Battery är att stärka brandsäkerheten för batterisystem till sjöss. Detta uppnås genom våra utredningar av tidigare bränder i batterisystem samt rekommendationer för framtida användning av batterisystem till sjöfart och maritim användning. Om du vill veta mer om vad vi har kommit fram till - kontakta oss!

Brandtest i 10 megawatt multiugn

Vår multiugn har en maximal effekt på 10 megawatt. Det betyder att den förutom att testa enligt den vanliga standardkurvan också kan testa enligt kolvätebrandkurvan (också kallat för HC-kurvan).

Ugnen kan hantera både vertikala och horisontala testar i stor skala (upp till 5,5 meter) och i mycket stora fysiska dimensioner Här kan vi utföra tester av material för den maritima sektorn för att simulera flamspridning, brandmotståndsskraft, brandfarlighet, värmeavgivning, värmevärde, rökutveckling och toxicitetsvärde.

Med testning enligt kolvätebrandkurvan ISO 20902-1:2018, som simulerar en oljebrand som till exempel kan ske på en borrplattform kan godkända produkter användas för både fartygs- och offshorekonstruktioner.

Se mer

Brandtest i DBI’s multiugn

I DBI´s multiugn har en maximal effekt på 10 megawatt, det betyder att den, den förutom at testa enligt den vanliga standard kurvan också kan testa enligt kolväte-kurvan (HC-Kurvan).

Ugnen kan också hantera både vertikala och horisontala testar i stor skala.

Brandprovning i DBI’s multiugn, storskala, brandprovning, HC-Kurvan

Kontaktperson

Christina Hald International Sales Manager Fire Testing, Advanced Services and Certification

RING MIG - FYLL I FORMULÄRET SÅ KONTAKTAR VI DIG

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn