Brandtest

DBI har ett modernt brandlaboratorium som ligger i framkant av den senaste tekniska utvecklingen inom brandtest. Här utför vi nästan alla typer av brandtest av produkter, material, komponenter och konstruktioner inom bygg, maritima miljöer, tåg och gasutrustning - men även andra saker. Fråga, så undersöker vi om vi kan brandtesta just det du behöver få undersökt av våra brandskyddskonsulter.

Brandundersökningar och klassificeringar vid produktutveckling

Vår erfarna personal ger gärna vägledning och information för att säkerställa att alla föreskrifter och lagar följs, beroende på specifikationerna och kraven i det land som produkten eller materialet skall användas eller säljas i. Förutom klassificeringstestar genomför vi också vägledande testar i samband med t.ex. produktutveckling. Vi kan också vara behjälpliga med att styra utvecklingen av en produkt till en specifik marknad tidigt i planeringen så att du inte måste börja om från start. Om DBI - varför du skall välja oss 

Rätt och korrekt brandskyddsdokumentation i rätt tid

Det är viktigt för oss att våra kunder får en optimal upplevelse där test- och klassificeringsrapporter finns tillgängliga på precis rätt tidpunkt. Därför är processen alltid planerad efter kundens individuella behov. Ju tidigare i din utvecklingsprocess av din nya produkt vi är en del av arbetet, desto bättre kan vi rådgiva och säkerställa att den dokumentation du behöver också är färdig i rätt tid. Det kostar ingenting extra att få oss med redan i starten av processen - men det gör vårt arbete med brandtestet bättre och ger alltid ett bättre slutresultat.

Hur fungerar en brandundersökning? 

Våra brandkonsulter testar olika material, produkter och komponenter i vårt moderna brandlaboratorium. Enkelt förklarat kan man säga, att vi utsätter objektet för värme eller eld under kontrollerade förhållanden, och undersöker och dokumenterar vad som händer eller inte händer. Allt registreras och dokumenteras. Brandskyddskontrollen har som ändamål att undersöka om produkten eller materialet klarar de krav som ställs av de myndigheter i det land där det testade skall användas eller säljas. Vi följer alla aktuella och uppdaterade standardkrav - med en brandundersökning hos oss är du garanterad att du uppfyller alla regler inom EU och i princip alla delar av världen.

Dokumentation för brandsäkerhet och CE-märkning - internationell säkerhet

Den dokumentation du behöver ser vi till att du får i rätt tid, och vi är certificerade att utställa dokument för brandtest genom danska DANAK enligt DS/EN ISO/IEC 17025:2017. Om du har frågor angående brandskyddsdokumentation - fråga en av våra brandskyddskonsulter.

Se mer

KONTAKTPERSON


Christina Hald

International Sales Manager

Fire Testing, Advanced Services and Certification

+45 20 54 69 99

chh@brandogsikring.dk

DBI kan utföra ett brett spektrum av ackrediterade brandtest av material, komponenter och konstruktioner för såväl byggbranschen som den maritima sektorn.

Läs mer om vad vi testar

DBI har flera ackrediterade brandlaboratorier och kan utföra flera olika brandtest av material, komponenter och konstruktioner.

Läs mer om våra testanläggningar

DBI utför flera olika klassificeringstester av material, komponenter och konstruktioner för byggbranschen, tåg- och fartygsindustrin. 

Läs mer om klassificeringstest

Brandprovningar i enlighet med standarderna som anges i IMO 2010 FTP CODE

DBIs brandlaboratorium har avancerade anläggningar med all utrustning som krävs för att utföra brandtest i enlighet med standarderna som anges i IMO2010FTP CODE.


DBIs testrapporter erkänns av ett antal myndigheter och klassificeringsföreningar, inklusive US Coast Guard.Läs mer om maritimt

DBI hjälpe med att fastlägga den brandtekniska klassificeringen eller de relevanta klassifikationskraven.

DBI är ackrediterat till att kunna genomföra ett brett utbud av standardtestar av internationella standardiseringsorgan. Brandklassificering av komponenter eller design beror på den berörda produkten och var och hur den ska användas.


Hos DBI kan du få hjälp med att fastlägga den brandtekniska klassificeringen eller de relevanta klassifikationskraven för en viss produkt.Läs mer om bygg

DBI brandprovar i överenstämmelse med EN45545 och UL94.

Hos DBI kan du få testat plastmaterial och komponenter som ska användas till konstruktion, underhåll och reparation av tåg.


Vi testar i överenstämmelse med EN45545 och UL94
Läs mer om tåg

DBI är ackrediterat till at testa alla gasförbrukande apparater, som skal CE-godkännas efter EU-förordning 2016/426 .

DBI är ackrediterat till at testa alla gasförbrukande apparater till bostad och fritidsaktiviteter, som skal CE-godkännas efter EU-förordning 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen.
Läs mer om gasutrustning

Simulering och småskaliga brandtestar

DBI erbjuder flera olika skalningstester som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut tidigt i utvecklingsfasen. Paletten med mini-testar gör det möjligt att testa olika sammansättningar under en kort tidsperiod. Det är ett snabbt och billigt sätt att testa olika komponenter och ger en tidig indikation på hur en produkt presterar i den slutliga klassificeringstesten.

Läs mer om småskaliga brandtestar

DBI erbjuder flera olika brandprovar skalningstest.

Vad är SP Fire 105?

SP Fire 105 är en brandklassificering som används i Sverige för att bedöma brandskyddet i byggnader.

Läs mer om SP Fire 105

SP Fire 105 är en brandklassificering som används i Sverige för att bedöma brandskyddet i byggnader.

Kontaktperson

Christina Hald International Sales Manager Fire Testing, Advanced Services and Certification

RING MIG - FYLL I FORMULÄRET SÅ KONTAKTAR VI DIG

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn