Försök och kontroller

Kan soffan på brandplatsen brinna? Kan en hårfön orsaka brand i en gammal skorsten? Det undersöker DBIs brandutredare genom mindre försök på brandplatser och kontroller på laboratoriet.

Som en del av en brandutredning genomför brandutredarna från DBI små försök för att t.ex. se om material på brandplatsen kan brinna eller inte. Detta sker löpande under arbetet med att ställa och testa hypoteser om brandförloppet. DBI kan även genomföra kontroller i större skala. Dessa används t.ex. i de fall där det inte finns litteratur som svarar på om en hypotetisk brandorsak är realistisk eller inte. Kan t.ex. en hårfön orsaka brand i en gammal skorsten?

En kontroll har visat att den – under rätt förutsättningar – kan göra det. Genom att göra större eller mindre försök i laboratoriet kan DBI bekräfta eller motbevisa en rad olika möjliga brandorsaker som ska undersökas i samband med en konkret brand.

Kontroller kan även användas till att undersöka materials reaktioner i verkliga scenarion. Tidigare har det visat sig att material som varit klassificerade som inte brandfarliga efter laboratorietester faktiskt har kunnat börja brinna i mer realistiska scenarion. Oavsett om det handlar om små försök eller en större kontroll, används de till att identifiera realistiska brandscenarion.

Brandutredningar som är baserade på flera mindre försök

Tester av hypoteser om en brand

Insikt i materials verkliga brandegen

Vill du höra mer? Kontakta oss eller ring

KONTAKTA OSS DYGNET RUNT

DBI:s avdelning för brandutredningar finns tillgänglig på telefon dygnet runt via vårt Servicecenter:

Telefon: +45 20 10 90 30

E-post: sc@brandogsikring.dk

I akuta fall kör även våra brandutredare ut både kvällar och helger.

Ring oss

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn