Brandutredningar med DBI

Med en brandutredning från DBI får du tillförlitlig, säker och oberoende dokumentation om var branden har uppstått och varför. Det innebär det bästa beslutsunderlaget i samband med kravärenden eller vid juridiska förfaranden. En brandutredning kan berätta för dig hur, när och på vilket sätt branden startade.

Våra två uppdrag vid en brandutredning

Vid en brandutredning kommer en brandutredare från DBI till en brandplats med två uppdrag: Att identifiera exakt var branden startade samt vad det var som orsakade branden. Vad som egentligen hände.

Med denna målsättning utför DBI undersökningar av byggnader (både bostäder och företag), fartyg och fordon – däribland bilar, bussar, lastbilar och lantbruksmaskiner – och undersöker om det t.ex. handlar om en olycka, ovarsamhet, produktionsfel, felaktig installation eller om branden möjligtvis varit anlagd. Vid det senare skall polisen kopplas in och anmälan upprättas. Här är några av våra brandutredare

Undersökning och dokumentation av en brandplats - vad krävs?

Undersökningen av brandplatsen dokumenteras i form av t.ex. foton, skisser, planritningar eller 3D-fotografering och en rapport med slutsatser. Rapporten kommer ge dig all den dokumentation du behöver för att kunna avskriva mänsklig påverkan eller kanske ge dig material för att kunna starta en rättslig process. Med vår dokumentation har du alla fakta för att känna dig säker i din sak. Kunskap om brandens förlopp och orsak ger dig trygghet i din argumentation. Snabb och tidsbesparande brandutredning - hur då? Här är ditt snabbspår

Noggrannheten av slutsatsen varierar baserat på de tekniska bevisen. I en del fall är det möjligt att avgöra exakt var och hur branden startade, i andra fall är det möjligt till en viss grad och i en del fall går det inte att dra några slutsatser baserat på de tekniska bevisen. Men vi brukar kunna komma ganska nära sanningen!

Oberoende dokumentation av brandplatsen

Bättre beslutsunderlag

Sparar tid och pengar på ärenden utan tillräckligt underlag

DBI - certificerade brandutredare

DBI är ackrediterat av danska DANAK och ILAC för att utföra brandutredningar. Vi arbetar efter vetenskapliga metoder, och alla slutsatser har stöd i tekniska bevis. Alla rapporter är faktabaserade, oberoende och tillförlitliga, och kan därför användas i kravärenden och ansvarsplacering efter en brand. I sådana ärenden är slutsatserna från DBIs undersökning ofta avgörande. Rapporterna har ett brett användningsområde. De utgör bl.a. ett starkt beslutsunderlag för försäkringsbolag i försäkringsfrågor efter en brand.

En brandutredning från DBI visar om det finns tekniska bevis eller om ett ärende i stället bör nekas, så att försäkringsbolaget inte slösar resurser på ärendet. Den danska polisen använder sig även av DBI för eltekniska undersökningar med fokus på bruksföremål och installationer, och rapporter från DBI ingår ofta som teknisk bevisning i brottsärenden. Du skall inte behöva gissa eller förmoda - du skall veta vad som har hänt under branden, och varför den startade.

En komplett syn på brandutredningar

Varför har en mindre brand utvecklats till ett stort skade- och försäkringsärende? Vad hände? Vem är ansvarig - och är någon egentligen ansvarig? Producenten, användaren eller en person med brottsligt uppsåt?

På DBI har vi många starka kompetenser inom brand samlade under samma tak. Det innebär att vi kan involvera kollegor från flera relevanta avdelningar och gå ett steg längre än en vanlig undersökning av en brandplats, och därmed även hjälpa till att se branden som en helhet med förlopp och spridning.

Det gör det möjligt för oss att undersöka varför branden utvecklades som den gjorde. Kontakta oss i dag!

Se mer

Mer än en undersökning av brandplatsen

Varför har en mindre brand utvecklats till ett stort skade- och försäkringsärende?

På DBI har vi många starka kompetenser inom brand samlade under samma tak. Det innebär att vi kan involvera kollegor från flera relevanta avdelningar och gå ett steg längre än en vanlig undersökning av en brandplats, och därmed även hjälpa till att se branden som en helhet med förlopp och spridning.

Det gör det möjligt för oss att undersöka varför branden utvecklades som den gjorde.

Vill du höra mer? Kontakta oss eller ring

KONTAKTA OSS DYGNET RUNT

DBI:s avdelning för brandutredningar finns tillgänglig på telefon dygnet runt via vårt Servicecenter:

Telefon: +45 20 10 90 30

E-post: sc@brandogsikring.dk

I akuta fall kör även våra brandutredare ut både kvällar och helger.

Ring oss

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn