Få ett godkänt klassificeringstest

Hos DBI kan du effektivt och snabbt få utfört flera olika klassificeringstester av material, komponenter och konstruktioner för byggbranschen, för tågindustrin eller för fartygsindustrin. Vi kan klassificeringstesta konstruktioner för offshoreverksamhet och inom olje- och gasindustrin.

Med ett godkänt klassificeringstest är dina produkter klara för den certificering som myndigheterna kräver och kan efter det marknadsföras och distribueras lagligt.

Internationella klassificeringstest för EU och resten av världen för byggbranschen

DBI är ackrediterat och godkänt för brandtest av danska DANAK (The Danish Accreditation Fund) enligt DS/EN ISO/IEC 17025:2017 och har märkningstillstånd från ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). De tester som vi utför på komponenter, produkter och material till byggbranschen är erkända inom EU och resten av världen. Här kan du lättare får CE-märkning för byggvaror och relaterade produkter. Läs om vad DBI är

Internationella klassificeringstest för EU och resten av världen för fartygsindustrin

På det maritima området är våra tester och test erkända av bland annat US Coast Guard och ryska sjöfartsmyndigheten. Tester och medföljande dokumentation från DBI är därmed mycket användbara och lätta att få godkända vid en certifiering, och kan även användas vid bl.a. rattmärkning och typgodkännade av fartygsutrustning.

Klassificeringstest av enskilda komponenter

I DBI:s komponentlaboratorium kan vi utföra klassificeringstest av byggkomponenter och konstruktioner enligt EN13501-serien. För komponenter till fartygsindustrin kan vi utföra klassificeringstest enligt International Maritime Organization 2010 FTP Code. Det är din garanti för korrekta test och godkända resultat.

Vad kostar ett klassificeringstest?

Hos oss får du alltid en första uppskattning vid förfrågan, och senare en skriftlig offert. Vi arbetar kostnadseffektivt bland annat genom vår gedigna erfarenhet och effektiva testprocesser. Vi vet vad och hur vi skall testa utan att behöva inledande undersökningar. Detta gäller även för inledande brandtest vid produktutveckling - läs om det här

Klassificeringstest för material till bygge, fartyg och rälsburna ändamål

I materiallaboratoriet kan vi utföra tester enligt europeisk EN-standard. Den kan användas när det ställs krav på SS-EN och ISO-standard samt IMO-förfaranden (IMO= International Maritime Organization) och för att klassificera material enligt EN 13501-serien för material till byggbranschen och tågindustrin, samt enligt IMO 2010 FTP Code för material till fartygsindustrin. Det omfattar bl.a

Se mer
christina_hald_3898_214x161px

Christina Hald
International Sales Manager
Fire Testing, Advanced Services and Certification

+45 20 54 69 99
chh@brandogsikring.dk

För fartygsindustrin:

För byggbranschen:

För tågindustrin:

 • IMO 2010 FTP Code part 1 (icke-brännbarhet – ISO 1182)
 • IMO 2010 FTP Code part 2 (rök och toxicitet – ISO 5659-2 & FTIR)
 • IMO 2010 FTP Code part 5 (flamspridning)
 • Cone Calorimeter testar värmeutveckling i material "Indikativ klassbestämning" (ISO 5660)
 • Icke-brännbarhet (EN ISO 1182)
 • Värmevärde (EN ISO 1716)
 • Enstaka brinnande föremål (SBI) (EN 13823)
 • Småskaligt flamtest av produkter/ytor (EN ISO 11925-2)
 • Golv (EN ISO 9239-1)
 • Rök och toxicitet (ISO 5659 & FTIR)
 • Flamspridning för TÅG (ISO 5658-2)
 • Cone Calorimeter (ISO 5660)
 • Syreindex (ISO 4589-2)
 • Golv (EN ISO 9239-1)

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn