Få hjälp med produktutvecklingen - få ordning på din brandklassificering

När du utvecklar en ny produkt till exempelvis bygge, industri eller den maritima marknaden är det viktigt att du träffar rätt från början med din brandklassificering. Din produkt får varken under- eller överprestera. Oavsett vilket som inträffar är det både kostsamt och tidskrävande. Om en produkt inte klarar klassificeringstestet kräver den nämligen ytterligare produktutveckling och minst ytterligare ett brandtest. Skulle en produkt däremot prestera något bättre än klassificeringskravet har det förmodligen varit dyrare att utveckla produkten än nödvändigt. Därför är det en riktigt god idé att konsultera oss redan tidigt i utvecklingsskedet, så vi kan hjälpa dig hitta rätt nivå på brandklassificeringen.

Brandklassificering och brandtest för byggvaror

DBI:s avdelning Advanced Services har utvecklat en rad verktyg som gör det möjligt att träffa mer exakt i förhållande till önskad brandklassificering för byggvaror. Advanced Services använder småskaliga tester, avancerad modellering och simulering samt dataanalys, och kan därmed stödja utvecklingen av nya produkter hela vägen från idé- och designfasen till dess att produkten är färdig, klassificerad och redo för marknaden. Avdelningens metoder ger byggvarutillverkare större insikt i sina produkter, minskar utvecklingskostnaderna och förkortar produktens time-to-market.

Småskaliga eller mindre brandtekniska tester

Småskalig brandprovning kan ge en indikation på produktens brandtekniska egenskaper och därmed en fingervisning om och när det lönar sig att investera i ett fullskaligt klassificeringstest. Det här kan spara dig för mycket tid och en hel del pengar under ditt utvecklingsarbete. Småskaliga tester gör det möjligt att testa produkten flera gånger under produktutvecklingsfasen och hjälper tillverkarna att undvika felaktiga material- och konstruktionsval, det vill säga att du kan testa olika material i mindre test före du sätter igång din stora tillverkning av produkten. Med småskaliga test kan du dessutom testa olika användningsområden för din produkt.

Hur lång tid tar ett brandtest?

Ett snabbt brandtest med efterföljande rapport kan vara klart inom några dagar, speciellt om det är lite enklare eller mindre komplexa föremål eller material som skall testas. Större test tar längre tid, speciellt om produkten innehåller flera komponenter som i sig kan ha olika brandklassificering. Beräkna mellan 4 och 12 veckor från start till avslutad rapport och certificering. Fråga oss så kan vi dig en första bild av tidslinjen.

Vilka fördelar ger dokumentation av brandklassificering vid anbud?

Om du är en av flera producenter eller företag som skall ge anbud på ett uppdrag eller en leverans, är uppdaterad och precis dokumentation en stor konkurrensfördel. Om du i ditt anbud eller erbjudande kan bevisa, att de produkter eller material du kommer att leverera har en uppdaterad brandskyddsklassificering, kommer du med större säkerhet vara en av dom man väljer att gå vidare med. Du erbjuder trygghet på denna punkt, och även om ditt anbud kanske är dyrare framstår du som mer seriös - och denna säkerhet är också en tidsfaktor i processen. Om man väljer dig, behöver man inte vänta på en eventuell brandklassificering. Om DBI - varför du skall välja oss

Simulering av brandtest - en del av din produktutveckling

Skalerade brandprovningar kan kombineras med datorsimulering och datormodellering, som även ger en indikation på en produkts brandtekniska egenskaper och en idé om hur den kommer att prestera vid ett fullskaligt test. Simulering och modellering kan dessutom ge värdefull kunskap och användas utan genomförande av småskaliga tester.

Vi använder data och brandprovningsresultat från dina övriga produkter och kan på så sätt erbjuda beslutsstöd vid val av bl.a. produktgeometri och material. Materialval baserat på data och analys ger optimala förutsättningar för att produkten ska få tillstånd till utökad användning baserat på färre klassificeringstester. Vi har förstås även en gedigen bakgrund och erfarenhet som gör att vi snabbt kan guida dig till vad som är bäst tilvägagångssätt. Om du har frågor angående brandskyddsklassificering - fråga en av våra brandskyddskonsulter.

Ugn för brandtest - ett billigare sätt att brandklassificera

Se videon om DBI:s miniugn Rooster® som används för att utföra småskaliga tester. Rooster® låter dig följa med i testet från din egen dator om du önskar, så här sparar du både tid och pengar. Se videon om DBI:s miniugn Rooster® här og läs mer!

Se mer
christina_hald_3898_214x161px

Christina Hald
International Sales Manager
Fire Testing, Advanced Services and Certification

+45 20 54 69 99
chh@brandogsikring.dk

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn