Brandtest av material och komponenter till byggbranschen och den maritima sektorn

Hos DBI kan du få utfört och dokumenterat ett brett och komplett spektrum av godkända och ackrediterade brandtestar av material, komponenter och konstruktioner för såväl byggbranschen som den maritima sektorn. Ofta när det gäller den här slags undersökningar ställs det stora krav på dokumentationen omkring produkters reaktion vid brandpåverkan samt brandmotstånd. Vi testar produkter både som hjälp i produktutvecklingsfasen och som klassificeringstest.

Vi brandtestar produkter inom bygg och anläggning

Byggeri kan vara allt från mindre projekt till storskaliga entreprenadjobb med kortare eller längre horisont. Som ansvarig för byggeriet ska du kunna visa fram eller dokumentera att de produkter du använder är brandsäkra. Vi kan brandtesta bland annat detta:

Dörrar och dörrfoder

Väggar, gavlar eller murar

Våningsplan eller etageskillnader

Takkonstruktioner och takstolar

Fasader och ytterväggar

Ventilationskanaler och elkanaler

Vindsutrymmen

Genomföringar

Golvbeläggningar, mattor och laminatgolv

Alla dessa material och lösningar kan vi klassificera. Och vi gör det ordentligt och med största noggrannhet. Läs gärna mer om hur vi brandtestar här.

Brandtest för maritima miljöer - vad kan vi testa här?

Vi genomför brandtester för fartygsindustrin och maritima miljöer. Vanliga material och produkter som vi testar kan vara exempelvis


Fönsterluckor och fönsterramar
Däck och däcksdetaljer
Dörrar och dörrfoder
Fönster och glasrutor

Alla brandtest för maritima miljöer kan utföras med eller utan belastning.

Brandtest enligt internationella standarter som EN och ISO

Vi kan utföra tester enligt nästan alla europeiska EN-standarder. Den kan användas när det ställs krav på SS-EN och ISO-standard samt IMO-förfaranden.

Våra testfaciliteter för brandtest

Hos DBI har vi ett modernt brandlaboratorium som utför nästan alla typer av brandtester. Vi testar bl.a stora komponenter och material som kan vara upp till 4,48 meter höga eller breda, samt att labbet har ett lastningssystem för brandtest av bärande skott utan stål- eller aluminiumkärna.

DBI är ackrediterat av danska internationellt erkända DANAK för att utföra tester enligt gällande standarder. Laboratoriet har alla nödvändiga verktyg och mätverktyg för montering av testartiklar och vår personal hjälper gärna till med konstruktion och montering så att testet blir 100% optimalt. Omklädningsmöjligheter och möjlighet att duscha finns. Vi har även ett stort kontor ut mot testområdet, där möten kan hållas och vi kan diskutera testet både före och efter utfört test. Det ger utrymme för diskussioner och ger ett bra grundlag för det slutgiltliga resultatet.

Se detaljer här.

Läs om DBI:s klassificeringstester

Se översikt över DBI:s brandtestsanläggningar

Se mer
christina_hald_3898_214x161px

Christina Hald
International Sales Manager
Fire Testing, Advanced Services and Certification

+45 20 54 69 99
chh@brandogsikring.dk

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn