Besiktning

Vid en tvist kan det vara nödvändigt med en helt oberoende besiktning. Det kan utsedda besiktningsmän från DBI lösa.

Genom en besiktning är det möjligt att få ett extra par ögon på brandplatsen och den förmodade orsaken bakom branden. På DBI är flera brandutredare godkända av IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) för besiktning av brandplatser. Besiktning används normalt i rättssaker om ansvarsplacering efter en brand där det finns en brandutredning och en slutsats som parterna är oense om. Det kan även vara så att en dedikerad brandutredning inte har gjorts, men det finns dokument och rapporter som beskriver branden.

Oavsett bakgrund, kan DBIs brandutredare som oberoende besiktningsorgan genomföra undersökningen och dokumentation, samt fastslå om slutsatsen är rättvisande eller inte. Besiktning som utförs av DBI är godkänd av domstolarna, och i många fall är det slutsatsen från besiktningen som avgör ärendets utfall.

Besiktningsmännen från DBI är vana i rollen som oberoende brandutredare, vilket är avgörande vid en besiktning, och de är även rutinerade i rollen som ordförande på möten där båda parter deltar.

Ett extra par rutinerade ögon på en brand

Helt oberoende genomgång

Slutsats som är godkänd i domstol

Vill du höra mer? Kontakta oss eller ring

KONTAKTA OSS DYGNET RUNT

DBI:s avdelning för brandutredningar finns tillgänglig på telefon dygnet runt via vårt Servicecenter:

Telefon: +45 20 10 90 30

E-post: sc@brandogsikring.dk

I akuta fall kör även våra brandutredare ut både kvällar och helger.

Ring oss

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn