Brandtest för tåg och rullande materiel

Hos DBI kan du testa interiör, exteriör, möbler och mekanisk utrustning för tåg, vagnar och annan rullande materiel. Vi testar enligt A 45545-2 OCH -3 och UL94. Det ger dig trygghet och garanti.

Brandtestning av järnvägskomponenter - använd DBI, en trygg partner

Brandtestning av järnvägskomponenter är en viktig process som garanterar järnvägssystemens säkerhet och tillförlitlighet. På vårt laboratorium i Danmark erbjuder vi ett omfattande utbud av brandtestningstjänster för järnvägskomponenter, inklusive material, tåginredning, kablar och system. Våra toppmoderna anläggningar och vårt erfarna team av ingenjörer gör det möjligt för oss att tillhandahålla exakta och korrekta testresultat till våra kunder.

Varför brandtestning av järnvägskomponenter är viktigt

Säkerheten i järnvägssystem är av största vikt, och brandtestning av järnvägskomponenter är en viktig del för att garantera denna säkerhet. Brandincidenter på tåg kan få katastrofala följder, och brandtestning bidrar till att förhindra att sådana händelser inträffar. Genom att utsätta järnvägskomponenter för brandtestning kan vi fastställa deras brandmotstånd och se till att de uppfyller de gällande säkerhetskraven.

Brandtestning är också viktig för att se till att järnvägssystemen fortsätter att fungera även i händelse av en brand. Komponenter som går sönder under en brand kan leda till att systemet går sönder, vilket leder till ytterligare säkerhetsrisker. En kabel som brinner av som gör att en dörr inte kan öppnas - sådana saker som kan skapa farliga situationer för passagerarna. Brandtestning hjälper till att hitta och identifiera komponenter som kan vara känsliga för brand och utveckla lösningar för att minska dessa risker. Kontakta oss här

Våra brandtestningstjänster hos DBI

I vårt laboratorium erbjuder vi ett omfattande utbud av brandtestningstjänster för järnvägskomponenter. Våra tjänster omfattar bland annat följande:

Brandmotståndstestning av material
Brandmotståndstestning av kablar
Testning av brandmotstånd hos system
Test av brandmotstånd av tåginredningar

Vår brandmotståndstestning av material omfattar testning av isoleringsmaterial, vägg- och takbeklädnader och golvmaterial. Vi utsätter dessa material för brand för att förstå deras reaktion på brand och deras förmåga att förhindra eller bromsa eldens spridning.

Vår brandmotståndstestning av kablar innehåller testning av kraft- och styrkablar, signalkablar och kommunikationskablar. Vi utsätter dessa kablar för brand för att fastställa deras motståndskraft mot brand och deras förmåga att fortsätta att fungera under en brand.

Vår brandmotståndstestning av system omfattar testning av ventilationssystem, elsystem och andra kritiska system. Vi utsätter dessa system för brand för att fastställa deras förmåga att fortsätta att fungera under en brand och förhindra brandspridning. Varför DBI som din partner? Det berättar vi om här

Slutsats - därför skall du välja DBI till brandtest av tåg

Brandtestning av järnvägskomponenter är en viktig process som garanterar järnvägssystemens säkerhet. På vårt laboratorium erbjuder vi ett omfattande utbud av brandtestningstjänster för järnvägskomponenter. Våra toppmoderna anläggningar och vårt erfarna team av ingenjörer gör det möjligt för oss att ge dig exakta och tillförlitliga testresultat till våra kunder. Kontakta oss idag för att få veta mer om våra brandtesttjänster och hur vi kan hjälpa dig att garantera säkerheten för dina järnvägssystem och din rullande materiel.

Se mer

Kontaktperson

Christina Hald International Sales Manager Fire Testing, Advanced Services and Certification

RING MIG - FYLL I FORMULÄRET SÅ KONTAKTAR VI DIG

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn