DBI är ett av europas ledande institut för brandsäkerhet

DBI är ett av Europas ledande brandinstitut och har 280 högkvalificerade medarbetare som alla arbetar med brandskydd och säkerhet.

Brandprovning, brandrådgivning och brandundersökningar

Vi arbetar brett inom alla aspekter av brand och säkerhet – från produktutveckling och brandprovning av material och konstruktioner till undersökning av brandplatser och brandorsaker på uppdrag av polis och försäkringsbolag. Vi har dessutom en stor brandrådgivningsavdelning som fungerar som rådgivare till byggvaruproducenter, arkitekter, rådgivande ingenjörer, offentliga institutioner, myndigheter m.m. inom ramen för brandsäkerhet, regler och lagar gällande brandskydd samt andra brandrelaterade frågor. Du kan träffa våra experter här.

Brandtekniska inspektioner, brandsäkerhet och brandteknisk forskning

Vår inspektionsavdelning är specialiserad på brandtekniska installationer, en säkerhetsavdelning som arbetar med beredskapsplaner, cybersäkerhet och terrorsäkring, samt ett omfattande kursutbud med kurser i brandskydd och säkerhet. Vi har dessutom en stor forskningsavdelning och investerar årligen miljontals euro i forskning om brandsäkerhet. Dessutom publicerar vi ett antal publikationer, deltar i det europeiska standardiseringsarbetet och är ordförande för den europeiska organisationen för brandskydd, CFPA Europe. DBI är också ägare till DBI Certification A/S, som är ett internationellt certifieringsorgan inom bl.a. byggbranschen och den maritima sektorn.


Bred erfarenhet från brandprovning av produkter till byggbranschen och den maritima sektorn

I nästan 100 år har vi utfört brandprovningar inom olika branscher och idag är vi ledande inom våra två kärnsegment: material till byggbranschen och den maritima sektorn. Bland våra kunder finns många av de största multinationella tillverkarna av byggvaror, men också många småskaliga, ambitiösa och innovativa företag. Vi har Köpenhamn som bas och ser idag Norden, DACH, Benelux och UK som våra kärnmarknader.

En stark internationell partner inom brandtest och brandprovning

DBI:s breda erfarenhet på området och förståelse för de internationella marknaderna gör oss till en stark partner för tillverkningsföretag – även de som vill marknadsföra och sälja sina produkter internationellt. Våra brandprovningar av komponenter och material till byggbranschen är erkända inom EU och resten av världen. På det maritima området arbetar vi globalt och våra tester är erkända av bl.a. US Coast Guard och ryska sjöfartsmyndigheten.


hvidovre


Hur lång tid tar ett brandtest eller ett klassificeringstest?

DBI är en stabil samarbetspartner inom brandprovning, eftersom vi håller hög yrkesmässig nivå och har lång erfarenhet från byggbranschen och det maritima området. Samtidigt är vi noga med att vara flexibla och alltid ha fokus på kundernas behov. Våra tekniska experter är tillgängliga för kunderna och har erfarenhet av att sätta samman effektiva provningsprogram som skapar mervärde för dig som kund. Vår rapporttid är fyra veckor, medan ett påskyndat förlopp endast tar ett par dagar. Ett komplett förlopp med ett klassificeringstest ligger på mellan sex veckor och tre månader, räknat från första dialogen till levererad rapport (och certifiering). Utvecklingstester som används som verktyg i produktutvecklingen, går betydligt snabbare än klassificeringstester.

Advanced Services - vår avdelning för datadriven produktutveckling

2015 upprättade DBI specialavdelningen Advanced Services för att kunna leverera en förstklassig service till våra kunder när de utvecklar produkter. Advanced Services har idag 25 högutbildade medarbetare som har utvecklat en lång rad verktyg och metoder inom datadriven produktutveckling. Därmed stödjer avdelningen tillverkare i sin produktutveckling med hjälp av dataanalys, småskaliga tester, simulering och avancerad modellering. Utbytet är bland annat ökad kunskap om egna produkter och en väsentlig minskning av både utvecklingskostnader och time-to-market.

Se mer
christina_hald_3898_214x161px

Christina Hald
International Sales Manager
Fire Testing, Advanced Services and Certification

+45 20 54 69 99
chh@brandogsikring.dk

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn