Vad är SP Fire 105?

SP Fire 105 är en brandklassificering som används i Sverige för att bedöma brandskyddet i byggnader. SP Fire 105 är utvecklat av Statens Provningsanstalt (numera RISE) och används för att bedöma hur väl en byggnad kan motstå brand och skydda människor och egendom mot skador.

SP Fire 105 innebär att en byggnad har genomgått tester och bedömts vara lämplig för att klara en viss brandbelastning och olika brandförlopp. En byggnad som klarar SP Fire 105-kraven anses ha hög brandsäkerhet. BBR har allmänna råd som hänvisar direkt till SP Fire 105 när det gäller hur ytterväggar skall brandtestas.

- Hur används SP Fire 105 praktiskt?

SP Fire 105 används för att bedöma olika delar av en byggnad, såsom väggar, dörrar, fönster och tak. Kraven för SP Fire 105 kan variera beroende på byggnadstyp och användning.

Det är viktigt att notera att SP Fire 105 inte är den enda brandklassificeringen som används. Det finns också andra brandklassificeringssystem som används runt om i världen, såsom Euroclass och ASTM E119. Men denna metod är den mest vedertagna i Sverige.

- Hur går ett SP Fire 105-test till?

SP Fire 105-testet är en serie av laboratorietester som utförs för att bedöma brandskyddet hos olika byggnadsmaterial och konstruktioner. Testerna utförs av i DBI:s specialiserade laboratorier och utförs enligt europeiska standarder. Ditt testämne kan vara upp till 6 meter brett och 4 meter högt. Det finns plats till att bygga sitt testämne och låta det torka eller härda för brandtestet.

I SP Fire 105-testet utsätts byggnadsmaterial och konstruktioner för en serie av brandbelastningar, från små bränder till större bränder, för att bedöma hur väl de kan motstå brand och förhindra dess spridning. Testerna utförs i våra laboratorier där förhållandena kan kontrolleras och mätas noga.

Under testet mäts parametrar som temperatur, tryck och rökutveckling för att bedöma hur branden utvecklas och hur byggnadsmaterialet och konstruktionen klarar av den.

SP Fire 105 är primärt en metod för att testa hur brand sprids vertikalt mellan våningar i en byggnad, utifrån den brandhärd som finns på en specifik våning. Testet bedömer om branden sprider sig och bedöms utifrån synliga kriterier som begränsad spridning, begränsad temperatur och begränsat värmeflöde. Dessutom finns krav på att inga delar av fasaden får falla ner.

SP-Fire 105 är en testmetod för att bedöma konstruktionen av en fasadbeklädnad. Det är därför viktigt att fasadens komponenter inte ändras i stor utsträckning efter testet.

- Få en SP Fire 105-klassificering

Efter att testerna är genomförda bedöms resultatet och ett brandklassificeringssystem tilldelas byggnadsmaterialet eller konstruktionen. Klassificeringen baseras på hur länge byggnadsmaterialet eller konstruktionen kan stå emot brandbelastningen innan det börjar brista, förvridas eller sprida branden.

Det är viktigt att notera att SP Fire 105-testet är en serie av laboratorietester och att resultaten kan variera beroende på olika faktorer, såsom byggnadsmaterial, konstruktion, brandbelastning och installation. Därför är det viktigt att följa tillverkarens installationsanvisningar och rekommendationer för att vara säker på optimal brandsäkerhet.

Se mer

Brandtestning av fasader enligt SP Fire 105

SP Fire 105 är en brandtestning där testningsämnet är 6 m hög och 4 m bredd över en brandkammare i botten som simulerar en fönsteröppning. Man testar för nedfall och eldspridning i fasaden.

DBI’s brandtestningsanläggningar har två nya testningsriggar och har tillräckligt med plats för att man kan torka sin fasadkonstruktion mellan uppbyggning och testning.

Brandtestning av fasader enligt SP Fire 105, fasadkonstruktion, konstruktionstestning, Brandmotståndstestningar

Kontaktperson

Christina Hald International Sales Manager Fire Testing, Advanced Services and Certification

RING MIG - FYLL I FORMULÄRET SÅ KONTAKTAR VI DIG

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn