Förundersökning och undersökning av brända föremål

DBI genomför undersökningar av föremål som misstänks ha orsakat en brand. En förundersökning garanterar att det endast läggs resurser på rätt föremål.

När det röjs på en brandplats hittar man ofta föremål – som t.ex. ett kylskåp eller en tvättmaskin – som kan ha startat branden. De kan skickas in för närmare undersökning av DBI.

Innan själva undersökningen genomför DBI en förundersökning av föremålet. Förundersökningen är ett snabbt och relativt billigt sätt att avgöra om en komplett undersökning av föremålet kommer att leda till en slutsats i samband med exempelvis försäkringskrav – på så sätt slösar man inte resurser på att undersöka apparater i onödan.

Om det finns grund till en komplett undersökning kommer den därefter att utföras. Resultatet är en rapport som precis vid en brandutredning i varierande grad avgör om föremålet är orsak till branden eller inte.

Brandfarliga produkter ska tas bort från marknaden. Därför rapporterar DBI produkter som börjar brinna till Sikkerhedsstyrelsen, och därför bör effekter som misstänks ligga bakom bränder skickas in till förundersökning av DBI.

Vill du höra mer? Kontakta oss eller ring

KONTAKTA OSS DYGNET RUNT

DBI:s avdelning för brandutredningar finns tillgänglig på telefon dygnet runt via vårt Servicecenter:

Telefon: +45 20 10 90 30

E-post: sc@brandogsikring.dk

I akuta fall kör även våra brandutredare ut både kvällar och helger.

Ring oss

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn