Bland europas modernaste testanläggningar

DBI har flera ackrediterade brandlaboratorier. Vi kan utföra flera olika brandtestar av material, komponenter och konstruktioner – både för användning under produktutvecklingsfasen och för klassificering. Vi har tillgång till moderna brandtestsanläggningar och specialiserade, erfarna ingenjörer som kan vägleda i testförloppet. Hos oss är du i trygga och duktiga händer.

Komponentlaboratorium för brandtest

I vårt komponentlaboratorium har vi en vertikalugn och flera kombiugnar, däribland en stor multiugn med en maximal effekt på 10 megawatt. Tack vare den ökade effekten kan vi inte enbart testa brandmotståndet vid påverkan på standardbrandkurvan (834) utan även testa med kolvätebrandkurvan, som simulerar oljebrand vilket t.ex. kan äga rum på en borrplattform.

Dessutom kan ugnen användas vid brandtest av fartygskonstruktioner och andra maritima plattformar. Multiugnen kan testa testföremål på upp till 5,5 x 3,1 meter, vilket bl.a. gör det möjligt att testa båda sidorna av en dubbeldörr vid ett och samma test. Dessutom kan vi testa stora ventilationskanaler på upp till 2,5x1,5 meter och pelare som klarar belastning på upp till 80 ton. Ugnens extra bredd möjliggör dessutom flera typer av genomföringar och test av fler detaljer i väggar.


Materiallaboratorium för brandtest

I vårt materiallaboratorium kan vi testa hur material reagerar på brand. Det gäller material till såväl byggbranschen som tåg- och fartygsindustrin. Med flera olika testuppställningar och utrustning (såsom konkalorimeter, SBI-test och FTIR-analys) kan vi testa antändlighet, flamspridning, värmeavgivning, rökutveckling och toxicitet.

Fasadtest - brandtest

Vår fasadtesthall mäter 15x18 meter och har hela 13 meter i takhöjd. Därmed finns det plats för två flexibla testställ som kan testas enligt den svenska fasadstandarden SP FIRE 105. Det kräver testföremål som är mer än 6 meter höga och 4 meter breda. Under testen testas brandspridning i fasaden samt nedfall. Hallen är byggd för att även kunna testa enligt den gemensamma europeiska fasadteststandarden, som fortfarande är under utveckling men förmodligen kommer att kräva att testföremålen är 8 meter höga. DBI kan redan nu testa enligt den europeiska standarden. Utöver fullskaliga standardklassificeringstest är det även möjligt att utföra mer experimentella tester i hallen. Det är en billig investering för att få värdefull information om produkten under utvecklingsfasen.

Läs mer om SP Fire 105

Småskaliga tester till produktutveckling inom brandtålighet

DBI har även testanläggningar för att utföra småskaliga tester under produktutvecklingsfasen – t.ex. småskaligt SBI-test eller test i vår miniugn. Småskaliga tester av komponenter eller material är snabba att utföra och ger en indikation på en produkts brandtekniska egenskaper. Dessutom får tillverkaren tillgång till bättre underlag som gör det enklare att göra rätt material- och konstruktionsval under produktutvecklingsfasen. Småskaliga tester utförs av vår Advanced Services-avdelning. De har utvecklat flera verktyg som stödjer produktutvecklingen.

Se vilka produkter som DBI testar

Läs om DBI:s klassificeringstester

Se mer
christina_hald_3898_214x161px

Christina Hald
International Sales Manager
Fire Testing, Advanced Services and Certification

+45 20 54 69 99
chh@brandogsikring.dk

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn