Snabb utvärdering av brandorsak

Baserat på information om en brand, kan DBI snabbt komma fram till om en vanlig brandutredning kommer att ge användbara svar. Därmed slösar du inte resurser på meningslösa undersökningar och sparar pengar. Återkoppling via e-post eller telefon sker senast inom 24 timmar men ofta snabbare än så.


Om det är svårt att få tekniska bevis efter branden

En brandutredning är baserad på tekniska bevis. Ibland finns det dock ganska få sådana – om en byggnad har brunnit ner helt, är större delen av de tekniska bevisen också borta. I dessa tillfällen finns det ofta ingen anledning att göra en brandutredning. Vi har mycket lite att gå på men kan alltid ge en fingervisning om vad som har hänt baserat på det vi kan se och dokumentera, bara för att ge dig en idé om vad som har hänt. Det kan hjälpa dig i din försäkringstekniska process.

Dokumentation av en brand direkt efter branden

DBI erbjuder tidig undersökning av brandplatser. Genom att gå igenom informationen från brandplatsen, t.ex. foton, videor och skaderapporter, kan en tekniker från DBI utvärdera hur sannolikt det är att en brandutredning kommer att leda till svar som tillför ett värde för det vidare förloppet. Därmed minimerar man risken för att slösa pengar på undersökningar som inte ger några användbara svar. Om det behövs en omfattande brandutredning: så här går det till

Snabb uppröjning och återuppbyggnad efter brand

Om chansen att få användbara och nyttiga svar är liten, innebär den snabba utvärderingen och snabbutredningen även att man kan inleda röjning och återuppbyggnad direkt. Utvärderingen innebär dessutom att DBI kan skicka helt rätt kompetensprofil för att undersöka den aktuella branden och göra en komplett brandutredning om det skulle vara aktuellt.

Förhindra bränder i framtiden - här hjälper en snabb utvärdering

En av de viktigaste fördelarna som vi ser det hos DBI med en tidig brandutredning är möjligheten att vidta förebyggande åtgärder för att undvika framtida bränder. Vi kan lära av vad som hänt så det inte händer igen.Eller sagt på ett annat sätt: genom att förstå orsakerna till tidigare bränder kan vi genomföra säkerhetsåtgärder som minskar risken för upprepning. Det kan handla om att installera brandlarm, sprinklersystem, brandhämmande material och att utbilda personalen i brandsäkerhet. Genom att vara proaktiva kan vi skydda fastigheter och rädda liv.

Vi svarar snabbt när du kontaktar oss

Genom att göra en tidig bedömning kan vi identifiera orsaken till branden, utföra en grundlig brandutredning, bedöma skador och konsekvenser och inte minst genomföra förebyggande åtgärder för att undvika framtida bränder. Kontakta oss här så återkopplar vi till dig snabbt.

Snabbt svar inom 24 timmar

Möjlighet att snabbt påbörja röjning och återuppbyggnad

Rätt kompetensprofil för rätt brand

Vill du höra mer? Kontakta oss eller ring

KONTAKTA OSS DYGNET RUNT

DBI:s avdelning för brandutredningar finns tillgänglig på telefon dygnet runt via vårt Servicecenter:

Telefon: +45 20 10 90 30

E-post: sc@brandogsikring.dk

I akuta fall kör även våra brandutredare ut både kvällar och helger.

Ring oss

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn