Laboratorieundersökningar

Undersökning av en brandorsak bör ske på brandplatsen för att få bästa resultat. Men det finns situationer där du måste börja reparera brandskadorna och därför har vi möjlighet at ta prover från brandplatsen för vidare utredning i laboratoriet.


Brandundersökning

DBI undersöker orsakerna till brand i entreprenadmaskiner, jordbruksmaskiner, bussar, lastbilar och personbilar. När tekniska fel i fordon orsakar brand uppstår de oftast under drift, men brand kan också uppstå när de står parkerade.

Teknisk brandundersökning av byggnader

DBI genomför brandundersökningar i byggnader, t.ex. processtekniska anläggningar. En optimal brandundersökning genomförs på en brandplats som är så orörd som möjligt, inklusive elförsörjning och elcentraler.

Teknisk brandundersökning av fartyg

DBI genomför brandundersökningar på fartyg och inom offshoreindustrin.

Kontaktperson

Kim Hansen
Kim Hansen Avdelningschef

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn