Säg hej till våra brandexperter!

En brandundersökning är en metodisk och systematisk process som syftar till att analysera och utreda en brandrelaterad händelse. Målet är att fastställa brandorsaken, identifiera eventuella fel eller brister i brandskyddssystemet och dra slutsatser för att förhindra framtida liknande händelser. Brandundersökningar skall utföras av specialiserade brandexperter med gedigen erfarenhet och kunskap inom området. Här är våra experter.


Vad krävs av en erfaren brandexpert?

Brandundersökningar är av yttersta vikt för att kunna förstå och lära av brandhändelser. Genom att analysera och utvärdera brandrelaterade incidenter kan våra brandspecialister dra lärdomar och vidta åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden. Detta är avgörande för att skydda människors liv och egendom, samt för att se till att brandskyddssystem och förebyggande åtgärder är effektiva och uppfyller gällande regler och normer.

Våra erfarna brandexperter

Våra brandexperter är specialister inom området och har lång erfarenhet av att genomföra brandundersökningar. De besitter en gedigen kunskap om brandteknik, brandsäkerhet och juridiska aspekter som rör brandrelaterade händelser. Deras expertis sträcker sig över olika branscher och de har framgångsrikt utfört brandundersökningar främst inom områden som berör byggeri och anläggningsarbeten. 

Våra brandexperter är utrustade med de senaste verktygen och teknologierna för att utföra grundliga undersökningar. De arbetar enligt etablerade standarder och riktlinjer för att säkerställa att varje brandrelaterad händelse analyseras noggrant och objektivt. Genom att samla in och analysera fakta, bevismaterial och vittnesmål skapar våra experter en heltäckande bild av händelsen.

Kontakt brandutredning

Ditte Mainz Kundkoordinator Servicecenter kontaktinfo:
Kim Hansen Avdelningschef

Möt ditt team för brandutredare

Johan Rungberg Brandutredare
Rickard Vågerud Brandutredare
Bjarne Olesen Brandutredare
Carsten Bue Brandutredare
Friedrich Grone Brandutredare
Geir Krogsæther
Geir Krogsæther Brandutredare MIAAI, IAAI-FIT
Heinz Møller Hauser Brandutredare
Henrik Sværke Brandutredare
Jesper Rasmussen Brandutredare
Michael Olesen Brandutredare
Søren B. Mortensen Brandutredare
Søren Wenger Brandutredare
Thomas Balleby Brandutredare
Thomas Skriver Jensen Brandutredare
Thor Arve Hansen Brandutredare
Torben Jørgensen Brandutredare

Kontaktas av brandutredning

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn