Tidig utvärdering av brandorsak

Baserat på information om en brand, kan DBI snabbt komma fram till om en vanlig brandutredning kommer att ge användbara svar. Därmed slösar man inte resurser på meningslösa undersökningar. Återkoppling via e-post eller telefon sker inom 24 timmar.

En brandutredning är baserad på tekniska bevis. Ibland finns det dock ganska få sådana – om en byggnad har brunnit ner helt, är större delen av de tekniska bevisen också borta. I dessa tillfällen finns det ingen anledning att göra en brandutredning. 

DBI erbjuder tidig undersökning av brandplatser. Genom att gå igenom informationen från brandplatsen, t.ex. foton, videor och skaderapporter, kan en tekniker från DBI utvärdera hur sannolikt det är att en brandutredning kommer att leda till svar som tillför ett värde för det vidare förloppet. Därmed minimerar man risken för att slösa pengar på undersökningar som inte ger några användbara svar.

Om chansen att få användbara svar är liten, innebär den snabba utvärderingen även att man kan inleda röjning och återuppbyggnad direkt. Utvärderingen innebär dessutom att DBI kan skicka helt rätt kompetensprofil för att undersöka den aktuella branden.

Snabbt svar inom 24 timmar

Möjlighet att snabbt påbörja röjning och återuppbyggnad

Rätt kompetensprofil för rätt brand

Vill du höra mer? Kontakta oss eller ring

KONTAKTA OSS DYGNET RUNT

DBI:s avdelning för brandutredningar finns tillgänglig på telefon dygnet runt via vårt Servicecenter:

Telefon: +45 20 10 90 30

E-post: sc@brandogsikring.dk

I akuta fall kör även våra brandutredare ut både kvällar och helger.

Ring oss

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn