Få hjälp med produktutvecklingen och nå ut snabbare på marknaden

Många brandprovningar av byggprodukter uppfyller inte den önskade brandklassificeringen eftersom produkten varken under- eller överpresterar. Oavsett vilket är det både kostsamt och tidskrävande. Om en produkt inte klarar klassificeringstestet kräver den nämligen ytterligare produktutveckling och minst ytterligare ett brandtest. Skulle en produkt däremot prestera något bättre än klassificeringskravet har det förmodligen varit dyrare att utveckla produkten än nödvändigt.

DBI:s avdelning Advanced Services har utvecklat en rad verktyg som gör det möjligt att träffa mer exakt i förhållande till önskad brandklassificering för byggvaror. Advanced Services använder småskaliga tester, avancerad modellering och simulering samt dataanalys, och kan därmed stödja utvecklingen av nya produkter hela vägen från idé- och designfasen till dess att produkten är färdig, klassificerad och redo för marknaden. Avdelningens metoder ger byggvarutillverkare större insikt i sina produkter, minskar utvecklingskostnaderna och förkortar produktens time-to-market.


Småskaliga tester

Småskalig brandprovning kan ge en indikation på en produkts brandtekniska egenskaper och därmed en fingervisning om när det lönar sig att investera i ett fullskaligt klassificeringstest. Småskaliga tester gör det möjligt att testa produkten flera gånger under produktutvecklingsfasen och hjälper tillverkarna att undvika felaktiga material- och konstruktionsval. Med småskaliga tester kan man dessutom testa olika användningsområden för sin produkt.


Simulering och modellering

Skalerade brandprovningar kan kombineras med datorsimulering och datormodellering, som även ger en indikation på en produkts brandtekniska egenskaper och en idé om hur den kommer att prestera vid ett fullskaligt test. Simulering och modellering kan dessutom ge värdefull kunskap och användas utan genomförande av småskaliga tester.

Vi använder data och brandprovningsresultat för era övriga produkter och kan på så sätt erbjuda beslutsstöd vid val av bl.a. produktgeometri och material. Materialval baserat på data och analys ger optimala förutsättningar för att produkten ska få tillstånd till utökad användning baserat på färre klassificeringstester.

Läs mer och se videon om DBI:s miniugn Rooster® som används för att utföra småskaliga tester.

christina_hald_3898_214x161px

Christina Hald
International Sales Manager
Fire Testing, Advanced Services and Certification

+45 20 54 69 99
chh@brandogsikring.dk

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn