Brandprovningar i enlighet med standarderna som anges i IMO 2010 FTP CODE

DBIs brandlaboratorium har avancerade anläggningar med all utrustning som krävs för att utföra brandprovningar i enlighet med standarderna som anges i IMO2010FTP CODE.


DBIs testrapporter erkänns av ett antal myndigheter och klassificeringsföreningar, inklusive US Coast Guard och de ryska sjöfartsmyndigheterna.läs mer

DBI hjälpe med att fastlägga den brandtekniska klassificeringen eller de relevanta klassifikationskraven.

DBI är ackrediterat till att kunna genomföra ett brett utbud av standardtester av internationella standardiseringsorgan. Brandklassificering av komponenter eller design beror på den berörda produkten och var och hur den ska användas.


Hos DBI kan du få hjälp med att fastlägga den brandtekniska klassificeringen eller de relevanta klassifikationskraven för en viss produkt.Läs mer

DBI brandprovar i överenstämmelse med EN45545 och UL94.

Hos DBI kan du få provat plastmaterial och komponenter som ska användas till konstruktion, underhåll och reparation av tåg.


Vi provar i överenstämmelse med EN45545 och UL94
Läs mer

DBI är ackrediterat till at testa alla gasförbrukande apparater, som skal CE-godkännas efter EU-förordning 2016/426 .

DBI är ackrediterat till at testa alla gasförbrukande apparater till bostad och fritidsaktiviteter, som skal CE-godkännas efter EU-förordning 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen.
Läs mer

Kontaktperson

Christina Hald International Sales Manager Fire Testing, Advanced Services and Certification

Simulering och småskaliga brandprovningar

DBI erbjuder flera olika skalningstester som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut tidigt i utvecklingsfasen. Paletten med mini-provningar gör det möjligt att testa olika sammansättningar under en kort tidsperiod. Det är ett snabbt och billigt sätt att testa olika komponenter och ger en tidig indikation på hur en produkt presterar i den slutliga klassificeringsprovningen.Læs mer

DBI erbjuder flera olika brandprovar skalningstest.

DBI har ett modernt brandlaboratorium var vi kan utföra nästan alla typer av brandprovningar, inklusive stora branddörrar och ett belastningssystem för brandprovning av bärande skott utan stål- eller aluminiumkärna.DBI är ackrediterat av DANAK för att utföra tester i enlighet med gällande standarder


Laboratoriet har alla nödvändiga verktyg för montering av prover, och vår personal hjälper gärna till med konstruktion och montering. omklädningsrum, inkl. bad, finns tillgängligt. Dessutom har vi ett stort kontor med fönster mot provningshallen där möten kan avhållas.


RING MIG - FYLL I FORMULÄRET SÅ KONTAKTAR VI DIG

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn