Nytt tillskott till DBIs brandlaboratorium

Publicerad 17.02.20


DBI’s nya ugn har en maximal effekt på 10 megawatt. Det innebär bland annat att den nya ugnen inte bara kan köra den vanliga brandkurvan (ISO 834), utan också kolvätekurvan, som simulerar oljebrand, som till exempel kan ske på en borrplattform. Det gör den också lämplig för brandprovning av skeppskonstruktioner.


Dessutom medför ugnens storlek nya möjligheter för brandteknisk provning av branddörrar. Där vi hittills har varit tvungna att göra två provningar för att testa båda sidor av en dubbel dörr kommer vi nu att kunna prova båda sidor i samma provning. Det är en fördel i samband med den ökade efterfrågan på dörrprovningar, som vi förväntar oss i kölvattnet av de nya kraven för CE-märkning av branddörrar, säger Anders Drustrup.


Ventilationskanaler är ett annat område som kommer att öka med den nya ugnen, eftersom det i framtiden kommer att vara möjligt att testa stora kanaler upp till 2,5 x 1,5 meter. Slutligen tillåter ugnens extra bredd fler provningstyper av genomföringar och provningar av detaljer i väggar.


- Den nya ugnen ska ses som ett nytt verktyg som kompletterar de två ugnar vi redan har. Dels för att den är större, och kraftfullare och kan göra något mer än våra befintliga ungar, dels för att det nu är lättare att ta våra andra ungar ur drift i samband med service och renovering, säger Anders Drustrup.Se mer

Provning kan ske med både vertikal och horisontell belastning.


Få den bästa lösningen

För oss är det viktigt att sätta kunden i centrum. Det är därför vi organiserar alla brandprovningar enligt individuella behov, så att du alltid får den mest optimala lösningen. Kontakta oss och höra hur vi kan ge dig bästa möjliga provningsförlopp.


Kontakt Christina Hald

Head of Sales – Denmark and Sweden

Fire Testing, Advanced Services and Certification

20 54 69 99

chh@brandogsikring.dk


Kontakt

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn