DBI utvecklar ny Mini-SBI-provning

Publicerad 24.02.20


I framtiden kommer det att gå snabbare och lättare för producenter att utveckla nya produkter. DBI’s mini-SBI-provning gör det lättare att förutsäga hur en produkt presterar i en SBI-provning.


Det kan vara svårt att förutsäga om en produkt har de rätta brandtekniska egenskaperna. SBI-provningen, som alla produkter måste gå igenom för att komma till marknaden, är ett dyrt sätt att ta reda på det. Provningen är både dyr i sig själv och kräver mycket förberedelser och arbete av producenten. Därför utför DBI mindre provningar och modellering som kan säga något om en produkts egenskaper och ge en indikation på hur produkten kommer att prestera i en klassificeringsprovning.


- Småskaliga provningar är billigare och därför ett bra verktyg för produktutveckling. Men de ger kunskap om vissa andra parametrar och skiljer sig mycket från SBI-testet. Därför utvecklar vi nu en mini-SBI-provning som har samma fysiska egenskaper som SBI-provningen, men som kommer att vara mindre, billigare och därmed mer lämpligt för produktutveckling. Provningen kommer att vara ett extra verktyg som kommer att påminna mer om den slutliga provningen än vad de befintliga småskaliga provningar gör, säger Aqqalu Ruge, projektledare i DBI's Advanced Services.
Se mer

MINI-SBI-provning


DBI har utvecklat ett mini-SBI-test (småskalig SBI-test) som ska användas för att dokumentera förhållandet mellan olika småskaligt provningar och den mycket dyrare SBI-provningen. Mini-SBI-provningen har många av de  samma fysiska egenskaper som SBI-provningen och kan därför snabbt och överkomligt ge en indikation på hur en produkt kommer att prestera i SBI-provningen. Detta är en del av en portfölj av modellering och provning i mini-skala som erbjuds av DBI.

Få den bästa lösningen

För oss är det viktigt att sätta kunden i centrum. Det är därför vi organiserar alla brandprovningar enligt individuella behov, så att du alltid får den mest optimala lösningen. Kontakta oss och höra hur vi kan ge dig bästa möjliga provningsförlopp.


Kontakt Christina Hald

Head of Sales – Denmark and Sweden

Fire Testing, Advanced Services and Certification

20 54 69 99

chh@brandogsikring.dk


Kontakt

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn