Nu kan DBI brandprova och godkänna fasadbeklädnad enligt SP Fire 105

Publicerad 19.02.20


DBI´s nya provningshall är utformad för att upprätthålla en hög aktivitetsnivå. Hallen kan inte bara hantera klassificeringsprovning utan också flera alternativa brandprovningar som kan hjälpa DBI´s kunder under produktutveckling.

Det är möjligt att tänka och prova stort i den nya fasadprovningshallen hos DBI. Hallen är drygt 15x18 meter, har 13 meter i takhöjd och är tillräckligt stor för att få plats med två provningsriggar.

Brandprova fasader enligt SP Fire 105

SP Fire 105 är utformad för att prova den vertikala eldspridningen mellan våningar, från den brandpåverkade våningen. Acceptanskriterierna inkluderar begränsad brandspridning, som utvärderas visuellt, begränsad temperatur och värmeflöde, samt krav på att inga delar får falla ned från fasaden.

SP-Fire 105 är en konstruktionsprovning av fasadbeklädnadens uppbyggnad. Därför kan fasadens komponenter bara ändras i mycket begränsad utsträckning därefter.

Bra logistik garanterar snabb dokumentation

Två provningsriggar gör det möjligt att säkerställa ett bra och snabbt flöde av provningar i den nya hallen.

För vissa material finns det krav på torkningstid, som utgör perioden mellan konstruktion och provning av fasaden. Det kan innebära att en fasad byggd på en provningsrigg måste stå kvar en tid innan vi provar den. Med två provningsställningar säkrar att hallen kan användas även om den ene provställningen är upptagen av en fasad som står på tork.

Det finns även utrymme för att man kan prova en fasad samtidigt med man bygger eller jobbar på en annan. Dessutom kan provningsriggarna täckas för, så att olika kunder kan jobba i hallen utan att komma i kontakt med varandras fasader. Hallen är utformad för att säkerställa goda förhållanden under byggandet av fasaderna och god logistik i samband med provningarna, så att våra kunder snabbt får den dokumentation som dom behöver för att få tillgång till marknaden i Danmark, Sverige och Norge.

Läs mer om SP Fire 105

Se mer

Produkter som ingår i en konstruktion, kan godkännas som en del av en fasad som klarar provningen, även om den enskilda produkten inte kan godkännas isolerad.

Få den bästa lösningen

För oss är det viktigt att sätta kunden i centrum. Det är därför vi organiserar alla brandprovningar enligt individuella behov, så att du alltid får den mest optimala lösningen. Kontakta oss och höra hur vi kan ge dig bästa möjliga provningsförlopp.


Kontakt Christina Hald

Head of Sales – Denmark and Sweden

Fire Testing, Advanced Services and Certification

20 54 69 99

chh@brandogsikring.dk


Kontakt

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn