DBI öppnar kontor i Sverige

Publicerad: 01.11.22

DBI utökar sitt nordiska fokus och öppnar kontor i Göteborg, Sverige, den 1. november 2022. Därmed erbjuder DBI nu brandutredning från lokala kontor i såväl Sverige som Norge och Danmark.

DBI har redan idag verksamhet i Sverige, men vill med närvaron i landet samla kompetens, teknik, utrustning och utbildning i ett starkt nordiskt upplägg inom brandutredning.

Med denna utrustning har DBI nu brandutredare i större delen av Skandinavien, som snabbt kan rycka ut till alla former av brandutredningar, talar de lokala språken och kan samarbeta och utbyta erfarenheter över landsgränserna. Det innebär att svenska försäkringsbolag, polis och industri nu får bättre möjlighet att dra nytta av DBI:s unika kompetens, mångåriga erfarenhet och moderna metoder och teknik inom brandutredningar.

Svenska experter

Från det nya kontoret i Göteborg arbetar de två svenska brandutredningsexperterna Johan Rungberg och Rickard Vägerud (tidigare Elsäkert) som därmed har blivit en del av DBI. Johan är specialiserad på elsäkerhet och utbildningsverksamhet, medan Rickard har en bakgrund som kriminaltekniker. Dessutom omfattar det nya kontoret ytterligare två eltekniska specialister – Ola Viklund och Per Larsson.

De fyra experterna finns lokalt i både östra och västra Sverige och kommer att ha ett stort team av kompetenta och mycket erfarna danska och norska brandutredare bakom sig när de ska serva de svenska kunderna i hela landet. Samtidigt kan de svenska brandutredarna även utnyttja DBI:s välutrustade utredningsverkstäder i både Köpenhamn och Oslo när de ska undersöka brända föremål.

För de svenska kunderna innebär DBI:s närvaro i Sverige att kommunikationen kan ske på svenska och att även utredningsrapporterna från DBI kommer att vara på svenska. Utöver att få tillgång till hela DBI:s utbud av specialiserade brandutredningar, 3D-skanningar, online-visitering, utbildning m.m. får kunderna nu även lättare tillgång till DBI:s övriga kompetensområden och tjänster.

- Med etableringen av DBI Sverige i Göteborg kommer vi närmare våra svenska kunder i vardagen. Dessutom får de svenska kunderna inte bara glädje av DBI:s kunskap, metoder och teknik, utan kan även dra nytta av DBI:s starka kompetens och stora nätverk av specialiserade brandutredare. Vissa har bred kompetens inom fordon, medan andra har många års erfarenhet av att undersöka byggnader eller brända föremål. åPå så sätt kan vi alltid erbjuda våra kunder en expert på området, säger Jesper Ditlev, VD på DBI.

DBI är ackrediterat och certifierat

DBI har många års erfarenhet av att utföra brandutredningar och utreder årligen hundratals bränder i byggnader, fordon och fartyg. Dessutom har DBI stor erfarenhet av att undersöka brända föremål som misstänks ha orsakat en brand.

DBI är ackrediterat för att utföra brandutredningar av DANAK och ILAC, enligt DS/EN/ISO 17020 och enligt Nordic Fire Manual. Dessutom är de flesta av DBI:s brandutredare certifierade hos IAAI (International Association of Arson Investigators).

DBI:s brandutredare fungerar för övrigt som opartiska besiktnings- och värderingsmän. Besiktning och värdering utförd av DBI är erkänd av domstolarna och i många fall avgör besiktnings- och värderingsmannens slutsats utgången i målet.

Läs mer om brandutredning

Se mer

Kontakt:

Jesper Ditlev

VD, DBI

Tfn +45 40 35 57 22

E-post: jd@dbigroup.dk

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn