Brandtekniska spjäll enligt en 1366-2

Publicerad: 09.12.21

Med DBI:s multiugn är det nu möjligt för tillverkare av byggmaterial och byggkonstruktioner att prova brandspjäll i ventilationskanaler. Denna nya provningsmöjlighet kompletterar DBI:s erkända kompetenser inom kanalprovningar. DBI har i många år varit ledande inom brandprovning av kanaler, och nu kan även tillverkare av brandspjäll få sina spjäll provade i kanaler enligt EN 1366-2-standarden för att uppnå klassificering enligt EN 13501-3. De första provningarna är redan bokade och planeras att genomföras i augusti.

Det finns många olika typer av spjäll, till exempel skjutspjäll och vridspjäll. DBI kan utföra tester på en vägg, i en vägg eller på ett visst avstånd från en vägg, och tack vare våra avancerade testanläggningar är det möjligt att utföra spjälltester i olika dimensioner (för närvarande upp till ca 1 200 mm), vilket ger stor flexibilitet.

Tidsmässigt fördelaktigt

Storleken på DBI:s ugnar gör det möjligt att prova två spjäll samtidigt. Dessutom kan ytterligare spjäll byggas upp parallellt inne i en kanal i ett separat kanalchassi, som sedan kan monteras i ugnen. Det ger en tidsmässig fördel eftersom man inte behöver vänta tills ugnen har blivit tillräckligt kall innan ett nytt montage kan påbörjas. Vid test i DBI:s multiugn kan till exempel tillverkaren inleda med en horisontell provning följt av en vertikal. På så sätt utnyttjas kapaciteten på bästa sätt och påskyndar tiden till marknaden.

Vi finns med hela vägen

För oss är det viktigt att finnas till hands för företaget genom hela processen. DBI kan hjälpa till att utforma ett test, så att produkten inte behöver provas fler gånger än nödvändigt. Vår kapacitet är två spjälltester i veckan, där vi provar två spjäll samtidigt och därmed uppnår fyra genomförda provningar. DBI:s rapporteringstid är en månad och vi garanterar hög flexibilitet, effektivitet och tillgänglighet.

DBI:s testanläggningar är lättillgängliga och ligger endast 15 minuter från Köpenhamns flygplats och centrum. Självklart erbjuder vi högkvalitativa brandprovningar även som streamingtjänst, om något företag skulle vilja följa testet online.

Se mer


Kontakt:

Christina Hald
International Sales Manager
Fire Testing, Advanced Services and Certification
+45 20 54 69 99
chh@brandogsikring.dk

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn