Simulering och småskaliga brandtestningar

DBI erbjuder flera olika skalningstester som kan hjälpa dig att fatta rätt beslut tidigt i utvecklingsfasen. Paletten med mini-testningar gör det möjligt att testa olika sammansättningar under en kort tidsperiod. Det är ett snabbt och billigt sätt att testa olika komponenter och ger en tidig indikation på hur en produkt presterar i den slutliga klassificeringstestningen.


Småskaliga tester

DBI har även testanläggningar för att utföra småskaliga tester under produktutvecklingsfasen – t.ex. småskaligt SBI-test eller test i vår miniugn. Småskaliga tester av komponenter eller material är snabba att utföra och ger en indikation på en produkts brandtekniska egenskaper. Dessutom får tillverkaren tillgång till bättre underlag som gör det enklare att göra rätt material- och konstruktionsval under produktutvecklingsfasen.

Småskaliga tester utförs av vår Advanced Services-avdelning. De har utvecklat flera verktyg som stödjer produktutvecklingen.

Simulering och modellering

Skalerade brandtestningar kan kombineras med datorsimulering och datormodellering, som även ger en indikation på en produkts brandtekniska egenskaper och en idé om hur den kommer att prestera vid ett fullskaligt test. Simulering och modellering kan dessutom ge värdefull kunskap och användas utan genomförande av småskaliga tester.

Vi använder data och brandtestningsresultat för era övriga produkter och kan på så sätt erbjuda beslutsstöd vid val av bl.a. produktgeometri och material. Materialval baserat på data och analys ger optimala förutsättningar för att produkten ska få tillstånd till utökad användning baserat på färre klassificeringstester.

Läs mer och se videon om DBI:s miniugn Rooster® som används för att utföra småskaliga tester.

Se mer
christina_hald_3898_214x161px

Christina Hald
International Sales Manager
Fire Testing, Advanced Services and Certification

+45 20 54 69 99
chh@brandogsikring.dk

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn