Tillgång till marknaden med klassificeringstest

DBI utför flera olika klassificeringstester av material, komponenter och konstruktioner för byggbranschen, tåg- och fartygsindustrin. Med ett godkänt klassificeringstest är produkten klar för certifiering och kan komma ut på marknaden.

Erkänd över hela världen

DBI är ackrediterat för brandprovning av DANAK (The Danish Accreditation Fund) enligt DS/EN ISO/IEC 17025:2017 och har märkningstillstånd från ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). De tester som DBI utför på komponenter och material till byggbranschen är erkända inom EU och resten av världen. På det maritima området är våra tester erkända av bl.a. klassificeringsorgan, US Coast Guard och ryska sjöfartsmyndigheten.

Tester och medföljande dokumentation från DBI är därmed mycket användbara vid en certifiering, och kan även användas vid bl.a. CE-märkning för byggvaror och rattmärkning av fartygsutrustning.


Klassificeringstest för komponenter

I DBI:s komponentlaboratorium kan vi utföra klassificeringstest av byggkomponenter och konstruktioner enligt EN13501-serien. För komponenter till fartygsindustrin kan vi utföra klassificeringstest enligt International Maritime Organization 2010 FTP Code.


Klassificeringstest för material

I materiallaboratoriet kan vi utföra tester enligt europeisk EN-standard. Den kan användas när det ställs krav på SS-EN och ISO-standard samt IMO-förfaranden och för att klassificera material enligt EN 13501-serien för material till byggbranschen och tågindustrin, samt enligt IMO (International Maritime Organization) 2010 FTP Code för material till fartygsindustrin. Det omfattar bl.a.:

Se mer
christina_hald_3898_214x161px

Christina Hald
International Sales Manager
Fire Testing, Advanced Services and Certification

+45 20 54 69 99
chh@brandogsikring.dk

För fartygsindustrin:

För byggbranschen:

För tågindustrin:

 • IMO 2010 FTP Code part 1 (icke-brännbarhet – ISO 1182)
 • IMO 2010 FTP Code part 2 (rök och toxicitet – ISO 5659-2 & FTIR)
 • IMO 2010 FTP Code part 5 (flamspridning)
 • Cone Calorimeter testar värmeutveckling i material "Indikativ klassbestämning" (ISO 5660)
 • Icke-brännbarhet (EN ISO 1182)
 • Värmevärde (EN ISO 1716)
 • Enstaka brinnande föremål (SBI) (EN 13823)
 • Småskaligt flamtest av produkter/ytor (EN ISO 11925-2)
 • Golv (EN ISO 9239-1)
 • Rök och toxicitet (ISO 5659 & FTIR)
 • Flamspridning för TÅG (ISO 5658-2)
 • Cone Calorimeter (ISO 5660)
 • Syreindex (ISO 4589-2)
 • Golv (EN ISO 9239-1)

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn